/  Mavi Büyüme   /  Kıyı Turizmi

Kıyı Turizmi

Kıyı turizmi, kıyı ve deniz kullanımını içerecek şekilde gerçekleştirilen, eğlenme ve dinlenme amaçlı aktiviteleri kapsayan turizm türüdür. Yüzme, güneşlenme aktiviteleri bu kapsamda değerlendirilebileceği gibi ek olarak suyla ilgili sporlar da kıyı turizmi kapsamında değerlendirilmektedir.

Türkiye kıyı şeridi uzunluğu yaklaşık 8 bin 500 km’dir. Türkiye’nin kıyı şeridi en uzun bölgesi 2 bin 805 km ile Ege Bölgesi’dir. İzmir ilinin Ege Denizine 629 kilometre kıyısı bulunmaktadır. Bunun 101 kilometresi doğal plaj niteliğindedir. (İzmir Bölge Planı, 2014-2023)

Yarattığı geniş istihdam ağı ve döviz girdisi sağlama potansiyeli bakımından bölgesel kalkınma politikalarında turizm önemli bir yer edinmiştir. 2019 yılında dünya çapında uluslararası turist hareketliliği (geceleyen ziyaretçi sayısı) %4 artmıştır (UNWTO, 2020). Ülkemizde de 2019 yılında turizm gelirleri bir önceki yıla göre yaklaşık %17 artarken ziyaretçi sayısı yaklaşık %14 artış göstermiştir (TÜİK, 2020). Dünya genelinde kıyı turizminde Akdeniz’deki ülkeler 100 milyona yakın yabancı turist çekerken, İspanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Türkiye bu ziyaret hacminde %85’lik paya sahiptir (UNWTO, 2020). Bu bakımdan kıyı turizmi ülkemiz için önemli bir turizm türüdür.

Kaynakça:

Gökçe KALYONCU AYDOĞDU
Uzman
Mavi Büyüme Politikaları Birimi

gokce.kalyoncu@izka.org.tr