/  Posts tagged "Mavi Büyüme"

Denizlerin sunduğu rüzgarlar, dalgalar, gelgitler ve diğer kaynaklar mavi enerji olarak tanımlanmaktadır.  Mavi enerji kaynakları arasında açık deniz rüzgar enerjisi hem kapasite ve

Derin deniz madenciliği, “deniz dibinde veya deniz suyunda cansız kaynakların üretimi, çıkarılması ve işlenmesi” (OECD,2016:47) olarak tanımlanmaktadır. Denizlerde madenler polimetalik nodüller, polimetalik sülfitler

Mavi büyüme sürdürülebilir kalkınma kavramına dayanmaktadır.  Ekonomik ve sosyal hedefleri güvence altına alırken, doğal kaynakları gelecek nesiller için korumayı amaçlayan sürdürülebilir kalkınma, 1960'lardan