/  Posts tagged "Ticarileştirme"

Teknoloji Hazırlık Seviyesi Nedir? Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanımına göre Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level-TRL), geliştirilen teknolojinin olgunluğunu değerlendirebilmek ve farklı teknolojilerin