/  Yeşil Büyüme

Dalga enerjisi, okyanuslar ve denizler üzerindeki rüzgârlardan kaynaklanan bir enerji çeşididir. Hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir. Çevreyi kirletmeden,

Yeşil kimya, tehlikeli maddelerin kullanımını ve üretimini azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için kimyasal ürünlerin ve işlemlerin tasarlanması olarak tanımlanmaktadır

Biyogaz oksijensiz ortamda, sabit bir sıcaklık altında organik maddelerin farklı mikroorganizma grupları tarafından parçalanmasıyla açığa çıkan yanıcı bir gazdır. Biyogazın

Alan Yönetimi birbirinden farklı ve çeşitlenen konuları kapsamına alan bir tanımlamadır. Şantiye yönetiminden Dünya Mirası Alanı Yönetimi’ne, birbirinden çok farklı