/  Yenilik ve Girişimcilik

Topraksız tarım olarak da bilinen hidroponik sistemler, bitkilerin destekleyici bir ortam kullanılarak ya da kullanılmadan, besin çözeltilerinde topraksız olarak yetiştirilmesine

Yaşam laboratuvarı yeni ürün, hizmet ve sosyal altyapıların gerçek yaşam alanlarında kullanıcı deneyimleri ile birlikte geliştirildiği, kullanıcıyla birlikte yaratma yaklaşımını

Kuluçka Merkezi Nedir? Girişimcilik, özellikle son 20 yıllık dönemde ekonomilerin rekabetçiliğinin ve yenilikçiliğinin artırılması için temel bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. Bu

Veri Madenciliği Nedir? Veri madenciliği, büyük miktarlardaki verinin içinden, geleceğin tahmin edilmesinde yardımcı olacak anlamlı ve yararlı bağlantı ve kuralların bilgisayar programlarının aracılığıyla aranması

Kitle Fonlaması Nedir? Kitle fonlaması, bir proje ya da girişimin bir grup yatırımcı tarafından internet aracılığı ile finanse edilmesidir.  Bu kavram 2006 yılında

Açık İnovasyon Nedir? Küresel rekabet ortamı, inovasyonu[i] işletmelerin ayakta kalmaları ve büyümeleri için temel bir kriter haline getirmiş, yenilikçi bir yönü olmayan geleneksel