Yeşil Büyüme

Çevresel etmenlerin ve doğal kaynakların insanların refahını ve esenliğini sağlamaya devam ettikleri, aynı zamanda ekonominin de bu hususları dikkate alarak geliştiği büyüme modelidir.

Günümüzde gıda güvencesi ve gıda güvenliği kavramları sıklıkla karıştırılmakta ve birbiri yerine kullanılmaktadır. Gıda güvencesi tüm insanların, her zaman aktif

Dalga enerjisi, okyanuslar ve denizler üzerindeki rüzgârlardan kaynaklanan bir enerji çeşididir. Hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir. Çevreyi kirletmeden,

Yeşil kimya, tehlikeli maddelerin kullanımını ve üretimini azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için kimyasal ürünlerin ve işlemlerin tasarlanması olarak tanımlanmaktadır