/  Posts tagged "Eko-etiket"

Belirli bir kategoride; bir ürün ya da hizmetin yaşam döngüsü boyunca çevre performansını tanımlayan etiketleme uygulamasıdır. Eko-etiketler, ürün ve hizmetlerin çevreye olan zararlı