/  Posts tagged "Yeşil Büyüme"

Alan Yönetimi birbirinden farklı ve çeşitlenen konuları kapsamına alan bir tanımlamadır. Şantiye yönetiminden Dünya Mirası Alanı Yönetimi’ne, birbirinden çok farklı

Endüstriyel Simbiyoz Nedir? Birbirinden bağımsız endüstriyel işletmelerin ortak kullanılabilecek kaynaklarını paylaşarak karşılıklı fayda sağlamak üzere iş birlikleri kurması endüstriyel simbiyoz olarak

Güneş Enerjisi Nedir? Güneş'in çekirdeğinin derinliklerinde meydana gelen nükleer füzyon reaksiyonları (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi), Güneş yüzeyinden ışık ve ısı (ışıma) şeklinde uzaya

Eko-tasarım nedir? Herhangi bir ürün veya hizmet tasarlanırken, her türlü çevresel etkinin azaltılması veya önlenmesine yönelik bilinçle ve hammadde/enerji kullanımını minimize edecek şekilde  hareket

Enerji yoğunluğu kavramı, ton eşdeğer petrol (TEP) cinsinden enerji tüketiminin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı olarak tanımlanmaktadır.[1] Daha basit ifade etmek

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli

Su ayak izi, bir ürünün yaşam döngüsündeki tüm faaliyetlerle ilişkili doğrudan ve dolaylı su tüketiminin etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu kavram, özellikle su

3R kuralı, Reduce, Reuse and Recycle kelimelerinin kısaltması olup Türkçeye azalt, tekrar kullan ve geri kazandır şeklinde çevrilebilecek bir çevre

Eko-endüstriyel park, ürün ya da hizmet üreticilerinin ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını yükseltmek amacıyla bir araya geldikleri ve ortak faydalarını artırmak için işbirliği yaptıkları endüstri bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.

Karbon ayak izi bir bireyin, kurumun, ürünün veya faaliyetin doğrudan ve dolaylı yoldan oluşturduğu toplam sera gazının karbondioksit eşdeğeri cinsinden miktarı olarak tanımlanmaktadır (Carbon Trust, 2020).   Sera gazları