/  Posts tagged "Temel Gıda"

Günümüzde gıda güvencesi ve gıda güvenliği kavramları sıklıkla karıştırılmakta ve birbiri yerine kullanılmaktadır. Gıda güvencesi tüm insanların, her zaman aktif