/    /  Şubat

Biyogaz oksijensiz ortamda, sabit bir sıcaklık altında organik maddelerin farklı mikroorganizma grupları tarafından parçalanmasıyla açığa çıkan yanıcı bir gazdır. Biyogazın

Alan Yönetimi birbirinden farklı ve çeşitlenen konuları kapsamına alan bir tanımlamadır. Şantiye yönetiminden Dünya Mirası Alanı Yönetimi’ne, birbirinden çok farklı

“Bellek” kavramı, Türk Dil Kurumu’nda, “Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin”

Yaşam laboratuvarı yeni ürün, hizmet ve sosyal altyapıların gerçek yaşam alanlarında kullanıcı deneyimleri ile birlikte geliştirildiği, kullanıcıyla birlikte yaratma yaklaşımını