/  Mavi Büyüme   /  Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)

Tasarım odaklı düşünme, insanların ihtiyaçları ile teknolojinin imkanlarını ve işletmelerin başarı gereksinimlerini tasarımcının yardımıyla entegre etmeyi amaçlayan insan merkezli bir inovasyon yaklaşımı şeklinde tanımlanabilir. (Brown, 2020).

Teknolojik ilerlemelerin iş ve toplum hayatında yarattığı değişimler tasarım odaklı düşünmeyi bir gereklilik haline getirmiştir. Tasarım odaklı düşünmenin pratikte uygulanması için altı evre tanımlanmıştır (Müller, 2018). Evrelerin farklı projelere göre değişkenlik gösterebilmesi ya da değişen sıralama ile uygulanması mümkündür. Bu evreler aşağıda kısaca tanımlanmıştır.

Anlama/Empati: Farklı zihniyetlerin ve yaklaşımların öneminin farkında olmak tasarım odaklı düşünmede kritiktir. Empati kullanıcı odaklı olmanın da gereğidir. Empati için açık fikirli olmak ve yargılayıcı olmaktan kaçınmak gereklidir (Karlgren, Rauth ve Elmquist, 2016).

İnceleme/Gözlemleme: Kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik daha detaylı araştırmaları içerir. Hedef grup, kullanıcı davranışları ve ihtiyaçları, genel durum hakkında daha açıklayıcı bilgilerin edinildiği süreçtir (Müller, 2018).

Tanımlama: Potansiyel kullanıcılardan toplanan bilgilerin yorumlanarak sorunun tanımlanması aşamasıdır. İhtiyaçları kullanıcılara doğrudan sormak yerine yapılan araştırma ve görüşmelere istinaden tasarımcının bu ihtiyaçları tespiti önemlidir (Thoring ve Mueller, 2011).

Fikir Üretme: Bu aşama fikirleri araçlarla somutlaştırmayı içerir. Fikirlerin modellemesini yapmak anlamına gelir. Elde edilen veriler anlamlandırılırken çözüme bir adım daha yaklaşılmış olur (Karlgren, Rauth ve Elmquist, 2016).

Prototipleme: Fikrin test edildiği aşamadır. Prototip potansiyel kullanıcılarla buluşturulur ve geri bildirimler prototipin geliştirilmesine katkı sağlar (Karlgren, Rauth ve Elmquist, 2016).

Test: Kullanıcılara sunulan çözümün test edildiği ve geribildirimlerle sürekli iyileştirmelerin yapılmasını içermektedir.

Kaynaklar

  • Carlgren L., Rauth I. Ve Elmquist M. (2016). Framing Design Thinking: The Concept in Idea and Enactment.
  • Müller C. (2018). Handbook of Design Thinking.
  • Norman D. (2013). Gündelik Şeylerin Tasarımı, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
  • Thoring K. ve R. M. Mueller (2011). Understanding design thinking: A process model based on method engineering, Conference: International Conference on Engineering and Product Design Education, E&Pde’11.

Gökçe AYDOĞDU
Uzman
Mavi Büyüme Politikaları Birimi

gokce.aydogdu@izka.org.tr