/  Mavi Büyüme   /  Marina

Marina

Yat limanı olarak da bilenen marina, yat sahiplerinin teknelerine park hizmeti sunan, yakıt, gıda ve içme suyu gibi temel ihtiyaçların temin edildiği deniz turizm tesisi olarak tanımlanabilir.

Ülkemizde marina ile ilgili düzenlemelere Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde yer verilmiştir. Yönetmelikte deniz turizmi tesislerinin niteliklerine ve marina tanımı ile niteliklerine ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Düzenleme bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yat liman işletmelerinde limanın niteliğine bağlı olarak oldukça çeşitli hizmetler (bakım onarım imkânlarından sosyal tesis imkânlarına kadar) verilebileceği görülmektedir. Yat limanlarında verilen hizmet çeşitliliğinin ve niteliğinin ölçüsü olarak “çıpa” terimi kullanılmakta ve yat limanları taşıdıkları niteliğe göre üç çıpalı, dört çıpalı ve beş çıpalı yat limanları olarak üçe ayrılmakta, verilen hizmetin niteliği arttıkça çıpa sayısı da artmaktadır (Tandoğan, 2015).

Dünya yat turizminin odaklandığı önemli bölgelerden biri olan Akdeniz çanağı gerek ticari gerekse amatör yatçılar için de cazibesini her geçen gün arttırmaktadır. Akdeniz çanağında dolaşan toplam yat sayısı günümüzde yaklaşık 1 Milyona ulaşmıştır (DTO, 2019).  Deniz turizmindeki bu gelişmeler ülkemizi de olumlu yönde etkilemiştir. Ülkemiz kıyılarında 2002 sonu itibariyle 25 adet marina varken, 2018 yılı sonu itibariyle bu sayı 83’e ulaşmıştır (DTO, 2019). İzmir’de ise ikisi Çeşme’de, birisi Seferihisar’da olmak üzere turizm işletme belgeli 3 adet yat limanı bulunmaktadır. Her ne kadar ülkemiz marina sayısında artış yaşansa da bizden daha kısa kıyı uzunluklarına sahip olan İtalya, İspanya ve Hırvatistan gibi ülkeler sırasıyla 379, 356 ve 159 adet marinaya sahip olup ülkemizin önünde yer almaktadır (DTO, 2019). Dolayısıyla, deniz turizmi alanında Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak adına ülkemizdeki hem marina sayısının hem de marinalardaki hizmet kalitesinin artırılması oldukça önemlidir.

Kaynakça

E. Mustafa ÜSTÜNEL
Uzman
Proje Uygulama ve İzleme Birimi

mustafa.ustunel@izka.org.tr