/    /  Haziran

Etkinlik, belirli bir proje, program ya da politika, yani en geniş anlamı ile bir müdahale sebebiyle, meydana gelen değişimlerin ölçülmesi çalışması olarak