/  Yenilik ve Girişimcilik   /  Etkinlik Nedir?

Etkinlik Nedir?

Etkinlik, belirli bir proje, program ya da politika, yani en geniş anlamı ile bir müdahale sebebiyle, meydana gelen değişimlerin ölçülmesi çalışması olarak yapılan etki analizlerinin temel değerlendirme kriterlerinden biridir.

Etkinlik kriteri; uygulanan proje, program ve politikanın yani müdahalenin sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların kullanılan kaynaklarla ne derece orantılı olduğu, müdahale bütçesi ile daha fazlasının elde edilip edilemeyeceğini değerlendirir (Kalkınma Ajanslarınca Uygulanan Mali Desteklerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar). Bu yanı ile etkinlik başlığı altında temel olarak “Girdiler, ne kadar ekonomik olarak sonuçlara dönüştürüldü?” sorusunun cevabı aranmaktadır.

Etkinlik kriteri temel sorulardan birine cevap arıyor olması sebebiyle her safhada gerçekleştirilecek etki analizi çalışmalarında (program öncesi” ex-ante” etki analizi, ara/geçici “interim” veya program sonrası “ex-post” etki analizi) yer alabilir.

Etki analiz çalışmalarının temel amacı uygulanan programların nedensellik etkisini ölçmektir. Temel olarak uygulanan programlar ile istenen değişimin gerçekleşip gerçekleşmediği, istenen etkilerin gerçekleşme seviyelerine bakılır. Bu kapsamda etkinlik kriteri programın amaçları, bu amaçlara ne kadar ulaşılabildiğinden çok, girdi yani kaynak ve çıktı ile sonuç arasındaki ilişkiye odaklanarak istenen etkilerin makul bir maliyetle “elde edilme derecesini” ölçmeyi amaçlar. (JICA,2004).

Kaynakça

  • Japan International Cooperation Agency(JICA), JICA Guideline for Project Evaluation, 2004
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajanslarınca Uygulanan Mali Desteklerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Meltem ALTINAY
Uzman
Proje Uygulama ve Değerlendirme Birimi

meltem.altinay@izka.org.tr