/    /  Ocak

Jeotermal kelimesi; İngilizce’deki “geo: yer” ve “thermal: ısı” kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelen bir terimdir. Jeotermal kelimesinin Türkçe’deki karşılığı “yer ısısı”

Toplumların sosyal ve ekonomik yaşantılarını, kültürel değerlerini yansıtan kentsel alanlar zamanla cazibesini yitirerek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.