/  Yenilik ve Girişimcilik   /  Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti

Akademik ve askeri bir sistem olarak ortaya çıkan internet zaman içinde modern internet sistemine (World Wide Web) dönüşerek yaygınlaşmış ve bugün itibariyle tüm dünyada kişisel ve kurumsal olarak milyarlarca kullanıcısı olan bir platform haline dönüşmüştür. İnternetin gelişimine paralel diğer teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar, internetin nesneler üzerinde ve insandan bağımsız olarak çalışmasına da imkan tanımış ve nesnelerin birbiri ile haberleşmesi ve karar almasını sağlayacak şekilde gelişme göstermiştir.

İlk olarak 1999 yılında Kevin Ashton tarafından kullanılan nesnelerin interneti (Internet of Things – IoT) kavramı “Fiziki olarak var olan nesnelerin, çeşitli ekipmanlar yoluyla internet üzerinden birbirleri ile iletişime geçebileceği ve bu iletişim sonucunda bir eylemin gerçekleştirilebileceği sistem” olarak tanımlanmaktadır. Bu teknoloji, çok sayıda kablosuz teknoloji kullanabilen algılayıcı cihazlar ile yaşadığımız çevredeki neredeyse bütün ortamları (ev, okul, işyeri, fabrika, şehir vb.) izlemeyi ve bilgi toplamayı mümkün hale getirmiş, endüstriyel uygulamalar ile insan hatalarını en aza indirerek akıllı cihazlar yoluyla gerçek zamanlı bilginin kullanılmasını ve verimliliğin artmasını sağlamıştır. (Ercan, 2016) Nesnelerin interneti, çok sayıda nesneyi interaktif bir şekilde birbirine bağlamayı, akıllı nesnelerin bu bağlantıdan gerekli bilgiyi alabilmesini ve bir sonraki aşama için kararlar üretebilmesini sağlamaktadır.

Ulaştırma, lojistik, sağlık, otomasyon ve sosyal ağlar başta olmak üzere nesnelerin interneti uygulamasının hayatın her alanına yaygınlaşması beklenmektedir. Yapılan çalışmalar nesnelerin interneti kapsamında değerlendirilebilecek nesne sayısının 2017 yılında 8 milyar civarındayken 2020 yılında bu sayının 25 milyara çıkacağı yönündedir.(Gartner, 2027)

Nesnelerin interneti uygulamalarına, fabrikalarda yer alan cihazların birbiri ile haberleşerek üretim sürecinin planlanmasını, sokaklarda yer alan çöp konteynırlarında yer alan sensörler ile doluluk oranına göre çöp toplama işlemi yapılmasını, yollarda yer alan elektronik ekranlar vasıtasıyla araçların boş yer olan otoparklara yönlendirilmesini, kişilerin vücuduna yerleştirilen sensörler ile sağlık verilerinin anlık takip edilmesini örnek olarak göstermek mümkündür.

Kaynakça

Arın HÜNLER
Uzman
Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birimi

arin.hunler@izka.org.tr