/  Yenilik ve Girişimcilik

E-spor, elektronik bir cihaz vasıtasıyla, genellikle profesyonel organizasyonlarla ve önceden belirlenmiş bir ödül veya amaç için gerek bireysel gerekse takım

Startup kavramı son yıllarda çok sık karşılaşılan ve Türkçe’de çoğunlukla “girişim” ile eş anlamlı kullanılan bir kavramdır. Yeni bir işe

"Giyilebilir teknolojiler", "giyilebilir cihazlar" ve "giyilebilir akıllı ürünler" gibi terimlerin tümü vücuda rahatça giyilebilecek kıyafet ve aksesuarların içine yerleştirilen/gömülen elektronik

Topraksız tarım olarak da bilinen hidroponik sistemler, bitkilerin destekleyici bir ortam kullanılarak ya da kullanılmadan, besin çözeltilerinde topraksız olarak yetiştirilmesine