/  Mavi Büyüme   /  Gemi Acentesi

Gemi Acentesi

Bağlama limanı dışında gemiyi üçüncü şahıslara karşı temsil eden bir işletmedir. Gemi acenteleri yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi, kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eder, üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı kendilerine verilen yetki çerçevesinde onların haklarını korur, geminin ihtiyacı olan her türlü iş ve işlemlerin zamanında, doğru ve hızlı biçimde yerine getirilmesini sağlar. Temel iş ve işlemler geminin limana geliş ve gidişlerinde gümrük, liman, polis, sahil sağlık, kıyı emniyeti, konsolosluk bağlantılı işlemlerin yerine getirilmesi, rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkma ve yükleme – boşaltma işlemlerinin takibini içerir.

Temsil ettiği taraflar açısından önemli sorumluluklar yüklenilen gemi acenteleri hizmetlerinin karşılığını gerek gemi ve gerekse yükten alırlar. Dünya geneline bakıldığında, gemi acenteleri ana limanlarda uluslararası temsilcilikleri olan küresel deniz servis sağlayıcılarından, küçük çaplı aile işletmelerine kadar pek çok şekil ve büyüklükte karşımıza çıkabilmektedir. Hangi nitelikte olursa olsun gemi acenteliği taraflar arasında güvenirlilik esasına dayanmaktadır.

Kaynakça:

Dr. Saygın Can OĞUZ
Uzman
Mavi Büyüme Politikaları Birimi
saygin.oguz@izka.org.tr