/  Posts tagged "Limanlar"

Bağlama limanı dışında gemiyi üçüncü şahıslara karşı temsil eden bir işletmedir. Gemi acenteleri yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi, kaptan, işleten veya

Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücü elde etmek amacıyla bağımsızlıklarını koruyarak bir araya gelmeleri ve rekabet içinde işbirliği yapmaları