/  Posts tagged "Döngüsel Ekonomi"

Endüstriyel Simbiyoz Nedir? Birbirinden bağımsız endüstriyel işletmelerin ortak kullanılabilecek kaynaklarını paylaşarak karşılıklı fayda sağlamak üzere iş birlikleri kurması endüstriyel simbiyoz olarak

Döngüsel ekonomi, ürünlerin, malzemelerin ve kaynakların değerlerinin mümkün olduğunca korunduğu ve atık üretiminin minimize edildiği bir ekonomik yaklaşımdır.