/    /  Nisan

Denizlerin sunduğu rüzgarlar, dalgalar, gelgitler ve diğer kaynaklar mavi enerji olarak tanımlanmaktadır.  Mavi enerji kaynakları arasında açık deniz rüzgar enerjisi hem kapasite ve

Derin deniz madenciliği, “deniz dibinde veya deniz suyunda cansız kaynakların üretimi, çıkarılması ve işlenmesi” (OECD,2016:47) olarak tanımlanmaktadır. Denizlerde madenler polimetalik nodüller, polimetalik sülfitler

Mavi büyüme sürdürülebilir kalkınma kavramına dayanmaktadır.  Ekonomik ve sosyal hedefleri güvence altına alırken, doğal kaynakları gelecek nesiller için korumayı amaçlayan sürdürülebilir kalkınma, 1960'lardan

Yıkıcı teknolojiler kavramı ilk kez 1995 yılında Prof. Clayton Christensen tarafından kaleme alınan “Yıkıcı Teknolojiler: Değişimi Yakalamak” başlıklı makalede piyasaya hakim durumdaki ürün

Sosyal inovasyon, toplumsal sorunların çözümünde geliştirilen ve uygulama şansı bulan yeni yaklaşımları, uygulamaları, örgütlenmeleri, iş modelleri ve/veya süreçlerini ifade eden bir olgu

Temel işlevleri yerine getiremese de nasıl yerine getirebileceğini anlatmak için hazırlanan genellikle görsellerden oluşan öncül prototiptir. Prototipler yeni ürünün fonksiyon ve tasarım hatalarının

Çevresel etmenlerin ve doğal kaynakların insanların refahını ve esenliğini sağlamaya devam ettikleri, aynı zamanda ekonominin de bu hususları dikkate alarak