/  Yenilik ve Girişimcilik   /  Prototip

Prototip

Herhangi bir ürünün üretim aşaması veya satış/yayın aşamasından önce üretilmiş olan ön sürümüdür. Amacı çok fazla zaman ve para harcamadan ürünün test edilip son şekline getirilmesidir. Prototip üretilmeksizin büyük ölçekte üretim aşamasına geçilmesi halinde, tasarım, işlev ve malzeme seçimlerine yönelik hataların maliyeti ve zaman kaybı çok büyük olur. Bu nedenle genellikle yeni ürünün tasarım aşamasından sonra, çoğunlukla da malzeme seçiminden önce hazırlanır. Yeni bir ürünün gerçek hayatta işe yarayıp yaramadığını, işlev ve tasarım açısında kusur ve eksiklerinin neler olduğunu tespit etmek için kullanılır, malzeme seçimini kolaylaştırır. Aynı zamanda ürünün finansörlere daha kolay anlatılabilmesi ve finansman sağlanabilmesi amacı ile kullanılır.

Prototiplerin hazırlanış amaçlarına göre farklı tipleri bulunmaktadır. Fonksiyonel prototipler ürününün fonksiyonlarının gerçeğe en yakın şekilde simülasyonu için hazırlanır. Bu prototiplerde ürün görüntüsü gerçeği yansıtmayabilir, esas olan fonksiyondur. Görsel prototipler ise, ürünün fonksiyonundan ziyade görüntüsüne odaklanılarak hazırlanan prototiplerdir. Görselliğin daha ön planda olduğu sektörlerde yoğun olarak kullanılır. Minyatürler ise, ürünün hem görünüşüne hem de fonksiyonuna odaklanan prototiplerdir. Yine de gerçek ürünler olmadıkları için nihai üründen belli ölçülerde farklılık gösterirler.

Kaynaklar

  • Aashish Pahwa, OCTOBER 12, 2019, Startup Essentıals/Prototype Phase

Sinem Özdemir DURMUŞLAR
Uzman
Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birimi

sinem.durmuslar@izka.org.tr