/  Posts tagged "Etki Analizi"

Etkinlik, belirli bir proje, program ya da politika, yani en geniş anlamı ile bir müdahale sebebiyle, meydana gelen değişimlerin ölçülmesi çalışması olarak