/  Yeşil Büyüme   /  Ton Eşdeğer Petrol (TEP/toe)

Ton Eşdeğer Petrol (TEP/toe)

Ton Eşdeğer Petrol, bir ton ham petrolün yakılmasıyla açığa çıkan enerji miktarını tanımlayan bir birimdir. Söz konusu birim Türkçe kaynaklarda “TEP” olarak gösterilmekle beraber uluslararası kullanımı “toe” şeklindedir. TEP, çoğunlukla bir sistemin ya da bir tesisin farklı enerji kaynaklarındaki tüketim miktarlarını ayrı ayrı tanımlamak yerine toplam enerji tüketimini tek bir birim ile ifade etmek için kullanılır.

Örnek vermek gerekirse, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıllık enerji tüketimi asgari 500 TEP olan sanayi işletmeleri için Verimlilik Artırıcı Proje desteği vermektedir. Buradaki 500 TEP, sanayi tesisinde kullanılan elektrik ile doğalgaz, sıvı petrol gazı, propan, benzin, motorin, kömür vb. gibi katı, sıvı ve gaz yakıtların toplam enerji değerine karşılık gelmektedir.

Farklı ham petrollerin birbirinden farklı enerji değerleri olsa da 1 TEP yaklaşık olarak:[1]

  • 11.630 kWh elektrik enerjisine,
  • 41,868 GJ ısı enerjisine,
  • 3 ton linyite
  • 1.6 ton taşkömürüne
  • 1200 m3 doğal gaza eşdeğerdir. [2]

Kaynakça:

  1. Unit converter and glossary
  2. IEA (Uluslararası Enerji Ajansı)

H. Gökhan ELÜSTÜN
Uzman
Yeşil Büyüme Politikaları Birimi
gokhan.elustun@izka.org.tr