/  Posts tagged "Enerji"

En basit tanımıyla biyokütle bitkilerin ve hayvanların (mikro-organizmaların) organik madde kitlesi anlamına gelmektedir. Biyokütle, bitkilerin fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye

Dalga enerjisi, okyanuslar ve denizler üzerindeki rüzgârlardan kaynaklanan bir enerji çeşididir. Hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir. Çevreyi kirletmeden,

Biyogaz oksijensiz ortamda, sabit bir sıcaklık altında organik maddelerin farklı mikroorganizma grupları tarafından parçalanmasıyla açığa çıkan yanıcı bir gazdır. Biyogazın

Jeotermal kelimesi; İngilizce’deki “geo: yer” ve “thermal: ısı” kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelen bir terimdir. Jeotermal kelimesinin Türkçe’deki karşılığı “yer ısısı”

Güneş Enerjisi Nedir? Güneş'in çekirdeğinin derinliklerinde meydana gelen nükleer füzyon reaksiyonları (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi), Güneş yüzeyinden ışık ve ısı (ışıma) şeklinde uzaya

Enerji yoğunluğu kavramı, ton eşdeğer petrol (TEP) cinsinden enerji tüketiminin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı olarak tanımlanmaktadır.[1] Daha basit ifade etmek

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli