/    /  Temmuz

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yatırımların hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak üzere yenilikçi finansman araçları geliştirilmektedir. Yeşil tahviller de

Startup kavramı son yıllarda çok sık karşılaşılan ve Türkçe’de çoğunlukla “girişim” ile eş anlamlı kullanılan bir kavramdır. Yeni bir işe

Sözlük anlamı ticaret gemisi sahibi kimse (TDK, 2020) olan armatör daha geniş anlamı ile deniz yolu üzerinden ticaret ile uğraşan

Kitle turizmi, turistik amaçlı ziyarette bulunan çok sayıda ziyaretçinin bir seferde, aynı yere grup halinde gerçekleştirdiği ziyaret türünü ifade etmektedir.