/  Yeşil Büyüme   /  Türetim Ekonomisi

Türetim Ekonomisi

Türetim ekonomisi; içinde tüketici yerine türeticinin yer aldığı ve tüketilen mevcut sistemin yerine ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim ve hizmetlerin bulunduğu, iyilik ve güvene dayalı, ekolojik ve sosyal etkilerin en aza indirildiği döngüsel bir ekonomik sistemdir. Bu ekonomik sistemde döngüsel tedarik ağlarıyla içeriye giren sermayenin, döngünün dışına çıkması en aza indirilmektedir. Sinerjik ve döngüsel ilişkiler sonucunda atık üretimine, ekoloji üzerinde olumsuz etkilere ve sosyal sömürüye izin verilmemektedir.

Sistemde yer alanların türetici olarak adlandırılmasının sebebi, emekle kazanılan paranın insan ve doğaya zarar vermeyen, eşitsizlik yaratmayan adil bir şekilde üretilen bir ürün/hizmet için harcanması ve emeğin karşılığının ödenerek doğrudan üreticinin desteklenmesinden gelmektedir. Tüketmek yerine birlikte emek harcayarak türetmek üzerine kurulu bir sistem hedeflenmektedir. Bu sistemde, üreticiler, ürünlerini ekolojik ve sosyal açıdan adil bir şekilde üretip kendi aralarında oluşturdukları tedarik ağı ile pazarlamasını yapmaktadırlar. Böylece kendi aralarında, yine kendilerinin oluşturmuş oldukları değerin artmasını sağlamaktadırlar. Türeticiler almış oldukları ürün ve hizmetlerle hem üreticileri destekleyerek gelişmelerini sağlamakta hem de kendi arzuladıkları geleceğe sahip çıkmaktadırlar.

Türetici olarak alınan her ürün ve hizmetle türetim yapılmakta yani değer katılmaktadır. Alınan bu organik üründe kimyasalların kullanılmaması sayesinde toprağa, biyolojik çeşitliliğe ve doğaya bir zarar gelmemekte, aracısız bir şekilde doğrudan üreticiye emeğinin karşılığı ödenmektedir.

Yerel üreticiler üretimi doğa ile işbirliği içinde, zehirsiz, atıksız, temiz enerji ile adil çalışma koşullarında yapmakta, alıcılar da tercihleri ve katılımları ile ihtiyaçlarını belirterek sistemin dönüşmesini ve tamamlanmasını sağlamaktadır.

Kaynakça:

Korhan MANGIR
Uzman
Proje Uygulama ve İzleme Birimi

korhan.mangir@izka.org.tr