/  Posts tagged "Sürdürülebilir Kalkınma"

“Bellek” kavramı, Türk Dil Kurumu’nda, “Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin”

Etkinlik, belirli bir proje, program ya da politika, yani en geniş anlamı ile bir müdahale sebebiyle, meydana gelen değişimlerin ölçülmesi çalışması olarak