Mavi Büyüme

Okyanus ve denizlerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hedefleyen ve denizcilik araştırmalarını önceliklendiren büyüme modelidir.

Kadim Üretim Havzaları kavramı, “Indigineous Production Landscapes”[1] olarak literatürde yer almakta olup bir bölgede yüzyıllardır herhangi bir müdahaleye bağlı olmaksızın doğal olarak yapılagelen

Denizlerin sunduğu rüzgarlar, dalgalar, gelgitler ve diğer kaynaklar mavi enerji olarak tanımlanmaktadır.  Mavi enerji kaynakları arasında açık deniz rüzgar enerjisi hem kapasite ve

Derin deniz madenciliği, “deniz dibinde veya deniz suyunda cansız kaynakların üretimi, çıkarılması ve işlenmesi” (OECD,2016:47) olarak tanımlanmaktadır. Denizlerde madenler polimetalik nodüller, polimetalik sülfitler

Mavi büyüme sürdürülebilir kalkınma kavramına dayanmaktadır.  Ekonomik ve sosyal hedefleri güvence altına alırken, doğal kaynakları gelecek nesiller için korumayı amaçlayan sürdürülebilir kalkınma, 1960'lardan

Kıyı turizmi, kıyı ve deniz kullanımını içerecek şekilde gerçekleştirilen, eğlenme ve dinlenme amaçlı aktiviteleri kapsayan turizm türüdür. Yüzme, güneşlenme aktiviteleri bu kapsamda