Mavi Büyüme

Okyanus ve denizlerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hedefleyen ve denizcilik araştırmalarını önceliklendiren büyüme modelidir.

Toplumların sosyal ve ekonomik yaşantılarını, kültürel değerlerini yansıtan kentsel alanlar zamanla cazibesini yitirerek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Deniz Çöpü Nedir? Deniz çöpü (marine litter), boyutu fark etmeksizin denizde veya kıyı çevresinde atılmış, bertaraf edilmiş veya terk edilmiş, kalıcı olan,

Kadim Üretim Havzaları kavramı, “Indigineous Production Landscapes”[1] olarak literatürde yer almakta olup bir bölgede yüzyıllardır herhangi bir müdahaleye bağlı olmaksızın doğal olarak yapılagelen

Denizlerin sunduğu rüzgarlar, dalgalar, gelgitler ve diğer kaynaklar mavi enerji olarak tanımlanmaktadır.  Mavi enerji kaynakları arasında açık deniz rüzgar enerjisi hem kapasite ve

Derin deniz madenciliği, “deniz dibinde veya deniz suyunda cansız kaynakların üretimi, çıkarılması ve işlenmesi” (OECD,2016:47) olarak tanımlanmaktadır. Denizlerde madenler polimetalik nodüller, polimetalik sülfitler