/  Posts tagged "Yenilik ve Girişimcilik"

E-spor, elektronik bir cihaz vasıtasıyla, genellikle profesyonel organizasyonlarla ve önceden belirlenmiş bir ödül veya amaç için gerek bireysel gerekse takım

Startup kavramı son yıllarda çok sık karşılaşılan ve Türkçe’de çoğunlukla “girişim” ile eş anlamlı kullanılan bir kavramdır. Yeni bir işe

Yaşam laboratuvarı yeni ürün, hizmet ve sosyal altyapıların gerçek yaşam alanlarında kullanıcı deneyimleri ile birlikte geliştirildiği, kullanıcıyla birlikte yaratma yaklaşımını

Kuluçka Merkezi Nedir? Girişimcilik, özellikle son 20 yıllık dönemde ekonomilerin rekabetçiliğinin ve yenilikçiliğinin artırılması için temel bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. Bu

Veri Madenciliği Nedir? Veri madenciliği, büyük miktarlardaki verinin içinden, geleceğin tahmin edilmesinde yardımcı olacak anlamlı ve yararlı bağlantı ve kuralların bilgisayar programlarının aracılığıyla aranması

Kitle Fonlaması Nedir? Kitle fonlaması, bir proje ya da girişimin bir grup yatırımcı tarafından internet aracılığı ile finanse edilmesidir.  Bu kavram 2006 yılında

Açık İnovasyon Nedir? Küresel rekabet ortamı, inovasyonu[i] işletmelerin ayakta kalmaları ve büyümeleri için temel bir kriter haline getirmiş, yenilikçi bir yönü olmayan geleneksel

Teknoloji Hazırlık Seviyesi Nedir? Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanımına göre Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level-TRL), geliştirilen teknolojinin olgunluğunu değerlendirebilmek ve farklı teknolojilerin

Yıkıcı teknolojiler kavramı ilk kez 1995 yılında Prof. Clayton Christensen tarafından kaleme alınan “Yıkıcı Teknolojiler: Değişimi Yakalamak” başlıklı makalede piyasaya hakim durumdaki ürün