Yenilik ve Girişimcilik

Yenilik yeni fırsatların ekonomik değere dönüştürülmesi, girişimcilik ise bu dönüşüm için iş modelleri yaratan çevik yaklaşımdır.

Yıkıcı teknolojiler kavramı ilk kez 1995 yılında Prof. Clayton Christensen tarafından kaleme alınan “Yıkıcı Teknolojiler: Değişimi Yakalamak” başlıklı makalede piyasaya hakim durumdaki ürün

Sosyal inovasyon, toplumsal sorunların çözümünde geliştirilen ve uygulama şansı bulan yeni yaklaşımları, uygulamaları, örgütlenmeleri, iş modelleri ve/veya süreçlerini ifade eden bir olgu

Temel işlevleri yerine getiremese de nasıl yerine getirebileceğini anlatmak için hazırlanan genellikle görsellerden oluşan öncül prototiptir. Prototipler yeni ürünün fonksiyon ve tasarım hatalarının

Belli bir coğrafi bölgede, belli bir sektörde/benzer ekonomik alanlarda faaliyet gösteren, ortak zorlukları ve fırsatları paylaşan, rekabet güçlerini artırmak amacı

Dijital Dönüşüm Nedir? TÜBİTAK tarafından, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli